15.06.2021

Проєктне навчання у викладанні

суспільних дисциплін

Дедалі більш актуальним в освітньому процесі стає використання в навчанні прийомів і методів, які допомагають формувати вміння самостійно здобувати нові знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити висновки. В останні роки цю проблему вирішують через організацію проєктної діяльності. Дослідження вказують на те, що після впровадження проєктного навчання в учнів покращується мотивація до здобування освіти та підвищується рівень досягнень. Така форма роботи допомагає реалізувати програму ранньої профорієнтації учнів, аби в майбутньому випускники свідомо обирали навчальний заклад і професію. Враховуючи вище зазначене, консультант ЦПРПП Олександр Чорненький 15 червня провів онлайн-консультацію "Проєктне навчання у викладанні суспільних дисциплін".

Під час заходу учасники ознайомилися з сутністю, метою, видами, перевагами проєктного навчання. Консультант-модератор розповів про етапи роботи над проєктом, починаючи від виникнення ідеї до її реалізації. На завершення онлайн-зустрічі презентував добірку цікавих ідей для реалізації під час вивчення суспільних дисциплін.

Застосування проєктних технологій при вивченні суспільних дисциплін дозволяє будувати навчальний процес на діалозі учня та викладача, враховувати індивідуальні здібності, формувати розумові та самостійні практичні дії, розвивати творчі здібності, активізувати пізнавальну діяльність учнів.