22.06.2021

Критичне мислення на уроках

суспільних дисциплін

"Навчання без міркування – марна праця", - такими словами давньокитайського філософа Конфуція розпочався вебінар для учителів суспільних дисциплін "Критичне мислення: базові методики", який провів Олександр Чорненький, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Критичне мислення нині один із модних трендів в освіті. Про те, що його розвиток є одним з наскрізних завдань навчально-виховного процесу, йдеться й у Концепції нової української школи. Під час вебінару педагоги розглянули поняття "критичне мислення", як складне й багатогранне явище, ключові компетентності, які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх. Консультант-модератор поглибив знання педагогів щодо технології проведення уроків суспільних дисциплін з розвитку критичного мислення.

Роль технології критичного мислення в процесі підготовки учнів до життя – незаперечна. Вивчення суспільних дисциплін має значний потенціал для формування в учнів вмінь критичного мислення через широкі можливості, закладені в навчальному матеріалі й відображені в чинних навчальних програмах. Саме формування критичного мислення є одним з важливих результатів навчання історії.