14.09.2021

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Сьогодні, 14 вересня, консультант ЦПРПП Людмила Осадчук провела онлайн-консультацію для вихователів-методистів ЗДО "Розставимо акценти у розділах Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти".

Людмила Олександрівна розкрити ключові питання кожного розділу та окреслила можливості закладу освіти з розробленою внутрішньою системою:

  • підвищення якості освітніх послуг і забезпечення довіри до результатів навчання;
  • створення умов навчання та праці, які забезпечують партнерство учасників освітнього процесу;
  • постійний зворотний зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, відзначення успішних практик та вчасне реагування на виявлені проблеми;
  • обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності;
  • постійне вдосконалення освітнього середовища, системи оцінювання здобувачів освіти, педагогічної діяльності, управлінських процесів закладу освіти;
  • прозорість діяльності закладу освіти й готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.