05.10.2021

Перший день роботи

науково-практичної конференції

Сьогодні, 5 жовтня, розпочала роботу перша науково-практична конференція "Інноваційні трансформації освітнього простору: підходи, методики та технології", організована Центром професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради.

Упродовж дня працювало три секції: "Управлінський аспект у модернізації змісту освіти" - модератор Сергій Морозюк, директор ЦПРПП; "Розвиток професійних компетентностей в контексті впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти" - модератор Світлана Лівіцька, консультант ЦПРПП; "Здоров’язбережувальне освітнє середовище: технології організації" - модератори Наталія Ніколайчук та Анжела Новікова, консультанти Центру.

Учасниками онлайн-конференції стали педагогічні працівники Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.

Секція 1. "Управлінський аспект у модернізації змісту освіти"

Директор ЦПРПП Сергій Морозюк розкрив тему "Ключові аспекти професійного стандарту керівника закладу загальної середньої освіти", а директор НВК №13 Інна Охота та заступник директора НВК №13 Лілія Веселовська - "Роль керівника закладу загальної освіти в створенні умов для професійного становлення педагога". Під час виступів доповідачі актуалізували питання ролі керівника закладу освіти в створенні умов для професійного становлення педагога та розкрили особливості організації управлінської діяльності закладу ЗСО.

Секція 2. "Розвиток професійних компетентностей в контексті впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти"

У даній секції виступало найбільше доповідачів, які розкрили наступні теми: Марина Добровольська, вчитель англійської мови СЗОШ №5 - "Інноваційні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності учнів"; Юлія Придеткевич, вчитель хімії НВК №9 - "Методика формування компетентнісно орієнтованого підходу по хімії у школі"; Зоряна Дюг, вчитель англійської мови ЗОШ №12 - "Інноваційні технології на уроках англійської мови"; Людмила Завацька, вчитель української мови та літератури ЗОШ №12 - "Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури"; Ірина Франків, вчитель мистецтва НВК №14 - "Шляхи активізації творчих здібностей учнів на уроках інтегрованого курсу "Мистецтво"; Денис Афрамчук, вчитель фізичної культури ЗОШ №15 - "Створення освітнього середовища, спрямованого на формування професійної компетентності вчителя фізичної культури".

Під час виступів було розкрито проблему важливості розвитку творчих здібностей учнів шляхом пошукової діяльності, поняття "читацька компетентність", реалізацію компетентнісного підходу, інноваційні методи та форми викладання інтегрованих курсів, наведено приклади освітньої трансформації та інші важливі питання Державного стандарту базової середньої освіти.

Секція 3. "Здоров’язбережувальне освітнє середовище: технології організації"

Учасники секції обговорили основні напрямки формування основ здорового способу життя через освітній процес, створення здоров’язбережувального середовища через інноваційні технології, повноцінний та раціонально організований руховий режим, свідоме ставлення до власного здоров’я, негативну тенденцію до погіршення здоров’я молоді на рівні закладу освіти.

Доповідачі секції розкрили такі актуальні теми:

  • Тетяна Толстюк, заступник директора, вчитель біології ЗОШ №15 - "Позитивні трансформації шкільного життя через участь в соціальних здоров’язберігаючих проєктах";
  • Марина Зелінська, вчитель біології ЗОШ №15 - "Формування в учнів здорового способу життя при вивченні природничих дисциплін";
  • Ольга Марчук, вчитель початкових класів ЗОШ №16 - "Використання здоров’язберігаючих технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами";
  • Іванна Співак, вчитель початкових класів ЗОШ №17 - "Здоров’язбережувальне освітнє середовище: технології організації";
  • Ірина Гвоздій, вчитель початкових класів НВК №14 - "Технології діяльнісного підходу в організації здоров’язбережувального освітнього середовища".

Попереду ще два дні роботи онлайн-конференції. Запрошуємо педагогів громади доєднуватись до роботи секцій, адже обмін досвідом - це шлях до удосконалення!