26.10.2021

Ситуативні завдання на уроках правознавства

Сьогодні, 26 жовтня, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Олександр Чорненький провів онлайн-консультацію для професійної спільноти вчителів суспільних дисциплін "Вирішення ситуативних завдань на уроках правознавства".

У системі методів організації навчального процесу з правознавства важливу роль відіграють практичні методи роботи з учнями. Теоретичне вивчення змісту правових категорій становить підґрунтя для вироблення навиків застосування правових норм на практиці. Своєю чергою знання, які учні отримали на уроках, а також у процесі самопідготовки більш успішно закріплюються під час практичних занять. Під час онлайн-заходу розглянуто основні методи, які допоможуть стимулювати учнів до вивчення предмета "Основи правознавства", зосереджено увагу на навичках, які важливо формувати у здобувачів освіти, а також:

  • основні тези з опису програми предмета "Основи правознавства" для 9 класу;
  • основні тези з опису програми предмета "Основи правознавства" для 10-11 класу;
  • вирішення ситуативних завдань;
  • моделювання судового процесу.

Підсумовуючи онлайн-консультацію варто зазначити, що застосування знань, умінь та навичок у вирішенні ситуаційних завдань сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу, адже знання, необхідні у повсякденному житті, є найціннішими. Використання інтерактивних та інших методів роботи на уроці при розв’язанні ситуаційних завдань, формують комунікативні навички, аналітичне та критичне мислення, сприяють формуванню активної життєвої позиції, самостійному і відповідальному вибору способу поведінки та дій.