08.11.2021

Діти + природа = майбутнє

Одним із пріоритетних напрямів діяльності суспільства є екологічне виховання школярів. В останні роки поняття "екологічне виховання" значно розширилось та стало не лише формуванням відповідних знань та вмінь у взаємодії людини та природи, а й розвитком компетентностей особистості засобами педагогічних технологій, спеціальних знань, ціннісних норм та орієнтацій щодо усвідомлення екологічної цінності природного середовища у його нерозривній єдності з людиною. Воно має відбуватися, в першу чергу, через освітнє середовище школи.

Сьогодні тему "Діти + природа = майбутнє. Практика екологічного виховання на уроках трудового навчання" обговорила професійна спільнота вчителів трудового навчання/технологій під час онлайн консультаційного меседжу, який провела консультант ЦПРПП Наталія Ніколайчук. Модератор спільноти розкрила актуальні завдання екологізації, які належить розв’язати сучасному закладу освіти, адже велика роль в цьому відводиться педагогу та специфіці навчального предмета. Власними напрацюваннями з даної теми поділилися педагоги ПНВО Наталія Данчук та Вікторія Березовська. Розглянуто дієві підходи до розгортання змісту екологічної освіти в рамках освітньої галузі "Технології".

Обговорення даної теми є на часі, адже відомо, що найбільш могутнім засобом впливу на учнів є особистість вчителя. Для ефективного екологічного виховання здобувачів освіти на уроках трудового навчання педагогові потрібно бути високо освіченим, ерудованим та володіти інформацією в суміжних галузях, бути добре обізнаним з питань економічного, політичного та екологічного життя.