11.11.2021

Формувальне оцінювання у початкових класах

У сучасній школі змінюється загальна мета оцінювання. Сьогодні це - створення сприятливих умов для розвитку талантів і здібностей кожного учня/учениці, формування у нього/неї компетентностей та наскрізних умінь відповідно вікових та індивідуальних психофізичних особливостей та потреб.

Учителі 3-х класів Кам’янець-Подільської міської громади розглядали питання оцінювання під час підвищення кваліфікації у жовтні цього року на базі ХОІППО. З огляду на це консультант Центру Аліна Оксанюк ініціювала проведення вебінару "Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей молодших школярів: інструменти та методики використання" для учителів 1, 2, 4-х класів.

Спікер Антоніна Галас, методист науково-методичного центру професійного розвитку педагогічних і керівних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти ХОІППО, тренер НУШ, незалежний експерт ДСЯО, розкрила ключові тези та практичне застосування формувального оцінювання, розставила акценти у наступних питаннях теми:

  • основні аспекти процесу оцінювання молодших школярів;
  • інструменти вербального оцінювання;
  • відстеження індивідуальних досягнень учнів;
  • зворотний зв’язок, моніторингова діяльність та ін.

Як виявилось, у педагогів початкової школи є багато питань у векторі розкриття теми вебінару, тому захід завершився дискусією та обміном думками, напрацюванням тем для наступних зустрічей.