17.11.2021

Зустріч стейкхолдерів

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти співпраця стейкхолдерів є запорукою успішної підготовки майбутніх фахівців. Продовжуючи традиції тісної співпраці кафедри теорії та методик початкової освіти педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з Центром професійного розвитку педагогічних працівників 16 листопада відбулась робоча зустріч.

Директор ЦПРПП Сергій Морозюк, консультанти Аліна Оксанюк та Наталія Ніколайчук, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри Наталія Гудима, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Наталія Бахмут, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Мєлєкєсцева, обговорили проєкти освітньо-професійних програм: "Початкова освіта. Англійська мова" першого бакалаврського рівня вищої освіти, "Початкова освіта" першого бакалаврського рівня вищої освіти, "Початкова освіта" другого магістерського рівня вищої освіти.

Напрацьовано ряд пропозицій, які будуть розглянуті на розширеному засіданні кафедри.