25.11.2021

Кроссенс як технологія розвитку

критичного мислення

Критичне мислення є новим трендом сучасної освіти, про його розвиток йдеться у Концепції нової української школи. Але як зробити так, щоб образи, які виникають перед очима здобувача освіти, викликали певні знання, сприяли формуванню думки? Відповіді на ці питання, сьогодні шукав консультант Центр Олександр Чорненький з учителями історії під час онлайн-консультації "Кроссенс як технологія розвитку критичного мислення на уроках історії".

Мета "екранної зустрічі" ознайомити учасників з одним з ефективних засобів розвитку логічного і творчого мислення учнів (кроссенсом). Під час складання та розгадування кроссенсу розвиваються комунікативні й регулятивні вміння, навички роботи з інформацією, підвищується допитливість і мотивація до вивчення предмету.

Дана технологія дозволяє навчити творити, висловлювати свою точку зору, обробляти інформацію, розвиває зорову пам’ять, зв'язне мовлення, комунікативну здатність, навички роботи з джерелами інформації, підвищує мотивацію та самооцінку. Дозволяє на практиці втілити в діяльності вчителя зміну пріоритетів, продиктованих цілями сучасної освіти - не навчити, а створити умови для самостійного творчого пошуку учня.