30.11.2021

Робота команди психолого-педагогічного

супроводу: поради для педагогів-позашкільників

Основною умовою успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах позашкілля є обґрунтування й запровадження в освітній процес індивідуальної програми розвитку із гнучкою варіативною структурою її компонентів, які б забезпечили навчання таких вихованців відповідно до їх можливостей та з урахуванням додаткових потреб.

З метою роз’яснення ключових засад організації освітнього процесу в позашкільній освіті, консультант ЦПРПП Наталія Ніколайчук підготувала серію онлайн-заходів для керівників гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Сьогодні, 30 листопада, в рамках онлайн-консультації педагоги говорили про організацію роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Консультант-модератор розставила акценти у наступних питаннях теми: склад та завдання команди супроводу дитини з ООП у закладі позашкільної освіти; роз’яснення понять "асистент педагога", "асистент дитини"; принципи побудови освітнього процесу командою супроводу дитини з ООП.

До "екранної зустрічі" долучилась практичний психолог ПНВО Марія Грушкова, яка ознайомила педагогів з особливостями роботи практичного психолога в команді психолого-педагогічного супроводу, розкрила практичні аспекти з якими можуть стикнутись педагоги.

Сподіваємось, що обговорення актуальної теми сьогодення, допоможе педагогам-позашкільникам сформувати розуміння важливості та ефективності злагодженої командної роботи в організації позаурочного навчання для дітей з особливими освітніми потребами.