14.12.2021

Формування оцінювальної

компетентності педагога

Світові тенденції модернізації загальної середньої освіти характеризуються тим, що знання перестають бути головною метою навчання, натомість пріоритетне значення надається формуванню в учнів здатності користуватися знаннями, застосовувати їх у різноманітних життєвих ситуаціях.

14 грудня консультант ЦПРПП Наталія Ніколайчук із професійною спільнотою вчителів трудового навчання/технологій обговорила тему формування оцінювальної компетентності педагога, яка являється складною інтегральною професійною якістю, що характеризується систематичним, об’єктивним, методично різноманітним визначенням рівня особистих досягнень здобувачів освіти.

Під час онлайн-заходу Наталія Євгеніївна розкрила основні компоненти оцінювальної компетентності педагога (мотиваційно-ціннісний компонент, змістовно-знаннєвий компонент, процесуально-діяльнісний компонент), звернула увагу на сучасні підходи оцінювання згідно з концепцією Нової української школи.

Підсумовуючи консультацію, варто пам’ятати, що педагог повинен заохочувати, підтримувати, розвивати, мотивувати, надихати, посилювати впевненість у собі, розвивати терпимість до невдач, адже кожен може досягти успіху, долаючи перешкоди.