16.12.2021

Впровадження професійного стандарту

вчителя ЗЗСО

Цього тижня, 14 та 16 грудня, консультант ЦПРПП Анжела Новікова провела онлайн-консультації "Професійний стандарт вчителя" для професійних спільнот учителів географії, математики та інформатики Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.

Професійний стандарт визначає мету професійної діяльності вчителя, яка полягає в організації навчання та виховання учнів під час здобуття ними повної загальної середньої освіти шляхом формування у них ключових компетентностей і світогляду на основі загальнолюдських і національних цінностей, а також розвитку інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, необхідних для успішної самореалізації та продовження навчання. Під час заходу консультант-модератор зробила огляд структури профстандарту, охарактеризувала трудові функції, загальні та професійні компетентності вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників.

Тема професійного стандарту є актуальною, адже наскрізні процеси навчання, виховання та розвитку учнів потребують наявності у вчителя загальних та професійних компетентностей, необхідних для виконання всіх трудових функцій.