21.12.2021

Другий потік онлайн-школи "Інформаційно-цифрова

компетентність сучасного педагога: від теорії

до практики" завершив навчання

Потужний потік нової інформації та комп’ютерні технології впливають на сприйняття дітьми навколишнього світу. З огляду на сучасні реалії вчитель повинен вносити в освітній процес нові методи подачі інформації. Саме тому, на вимогу часу та запити педагогів Кам’янець-Подільської міської територіальної громади, Центром ПРПП організовано навчання другого потоку онлайн-школи "Інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога: від теорії до практики". Упродовж вересня-грудня консультанти Центру провели 15 різнопланових занять для трьох груп учасників. За цей період педагоги сформували та удосконалили навички роботи з такими Інтернет-платформами: Google Classroom, Google Форми, Wizer, LearningApps, Youtube, Classkick, Linoit, OnlineCorrector, Flip Builder, Padlet, Easel, Kahoot, Coggle, ThingLink. Тематика занять була орієнтована на потреби освітян та виклики сучасної освіти. Використання вище перерахованих сервісів допоможе при підготовці до уроків, відкритих занять, атестації, роботи у дистанційному форматі. В результаті тісної співпраці ЦПРПП та освітянської спільноти Кам’янець-Подільської громади, у межах роботи онлайн-школи, 81 педагог отримав сертифікат на 1 кредит ЄКТС (30 годин).

Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації у всьому світі визначені ключовими технологіями 21 століття, що найближчі десятиріччя будуть основними двигунами науково-технічного прогресу. Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Саме тому, з метою розширення знань педагогів нашої громади про можливості та різноплановість онлайн-сервісів, колектив ЦПРПП анонсує запуск онлайн-школи 2.0, яка триватиме з 17 січня по 29 квітня 2022 року. Реєстрація освітян орієнтовно розпочнеться з 10 січня, тому не пропустіть можливості освоїти ще більше корисних Інтернет-платформ та отримати нові можливості для оптимізації освітнього процесу. Пам’ятайте, що інформатизація істотно вплинула на процес надбання знань, нові інформаційно-комунікаційні технології навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибини засвоєння величезних масивів знань.