22.12.2021

Участь в акредитації

освітньо-професійної програми

Сьогодні, 22 грудня, відбулась онлайн-зустріч експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з роботодавцями та випускниками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До спілкування з експертною групою НАЗЯВО доєднались представники роботодавців освітянської спільноти Кам’янець-Подільської міської територіальної громади, що залучені до здійснення процедури внутрішнього забезпечення якості освітньо-професійної програми: консультант ЦПРПП Аліна Оксанюк, заступник директора з навчальної роботи початкової школи НВК №14 Ірина Пасхаліс, директор НВК №13 Інна Охота, вчителі початкових класів Катерина Маланчук (НВК №13), Любов Пухальська (ЗОШ №15), Наталія Сосніцька (НВК №14).

У рамках відеозустрічі стейкхолдери підсумували ефективність шляхів налагодженої співпраці кафедри теорії та методик початкової освіти та результат спільних напрацювань проєкту освітньо-професійної програми "Початкова освіта" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Учасниками відзначено, що Програма відповідає затвердженому професійному стандарту вчителя початкових класів ЗЗСО та стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Підкреслено, що усі складові Програми дозволяють підготувати високопрофесійних компетентних педагогічних фахівців Нової української школи, які володіють фаховими компетентностями, сучасними інноваційними технологіями, методами організації творчого пошуку, здатні бути успішними в професійній діяльності.