28.12.2021

Працівники Центру ПРПП ПІДСУМУВАЛИ РІК РОБОТИ!

Пріоритетними завданнями Центру професійного розвитку педагогічних працівників є допомога у проєктуванні траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення супервізії, узагальнення та поширення інформації з програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надання юридичної підтримки освітянам, консультування педагогів щодо особливостей організації освітнього процесу, консультування з питань впровадження компетентнісного, особисто орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти й нових технологій. Про виконання цих завдань звітували сьогодні, 28 грудня, працівники ЦПРПП.

Під час вступного слова Сергій Морозюк, директор комунальної установи, зазначив, що пріоритетним в роботі ЦПРПП було виконання цілей і завдань Стратегії розвитку комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради".

Юрист Центру Оксана Белік зазначила, що працівники ЦПРПП здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством. Для виконання завдань, які покладені на Центр державою, на офіційному сайті ЦПРПП створено інформаційну базу, що складається з діючих законів та підзаконних нормативно-правових актів, яка постійно оновлюється. Розроблено номенклатуру комунальної установи та інструкцію з діловодства.

Людмила Осадчук, консультант, модератор професійної спільноти працівників закладів дошкільної освіти, відзвітувала, що упродовж року підіймались питання щодо: критеріїв якості дошкільної освіти; особливостей реалізації Державного Стандарту дошкільної освіти; використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдань та вдосконалення професійної діяльності педагога.

Консультант Аліна Оксанюк, модератор професійних спільнот учителів початкових класів та вихователів ГПД, поділилась з колегами досвідом роботи з педагогами школи І ступеня та розкрила напрямки педагогіки партнерства: консультант ЦПРПП - учитель - учень - батьки. Відзначила, що активні форми роботи з освітянами сприяють успішному виконанню тих завдань, які визначені Концепцією Нової української школи. Аліна Миколаївна підкреслила, що наступність початкової та основної ланки ЗЗСО є надзвичайно важливою складовою успішного формування випускника НУШ: особистості, патріота, інноватора.

Олександр Чорненький, модератор професійних спільнот вчителів суспільних дисциплін та вчителів захисту України відзвітував, що протягом року основна увага була спрямована на розгляд питань сучасної освіти: організація дистанційного навчання, використання ІКТ під час освітнього процесу, застосування інноваційних форм та методів навчання.

Світлана Лівіцька, модератор професійних спільнот вчителів гуманітарних дисциплін та шкільних бібліотекарів зазначила, що упродовж року провідне місце відводилося педагогу нової формації, що перебуває в авангарді суспільних перетворень: умотивованому, компетентному, кваліфікованому, який має академічну свободу й розвивається професійно впродовж життя.

Анжела Новікова, модератор професійних спільнот вчителів фізико-математичних, природничих дисциплін та вчителів інформатики, окреслила у звіті основні напрямки комунікації з педагогами громади: інформаційне забезпечення, методична та консультаційна підтримка педагогів із питань запровадження освітніх інновацій, технологій дистанційного та змішаного навчання; проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення професійної компетентності педагогів; консультування та методична підтримка участі педагогів у фахових конкурсах; здійснення методичного супроводу професійного розвитку педагогів; підвищення професійної компетентності шляхом участі у вебінарах, семінарах, конференціях, майстер-класах; взаємодія та співпраця з К-ПНУ ім. Івана Огієнка.

У звіті Наталії Ніколайчук, модератора професійних спільнот вчителів художньо-естетичних дисциплін, трудового навчання, керівників гуртків, вчителів фізичної культури, ОЗ і тренерів-викладачів ДЮСШ, прослідковується акцент висвітлення тематики модернізації освітнього процесу, що пов’язано з реформування освіти. Ключова думка Наталії Євгеніївни, що знання перестають бути головною метою навчання, натомість пріоритетне значення надається формуванню в здобувачів освіти здатності користуватися знаннями, застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

Закономірно, що сьогодні обговорено підзвітні питання щодо оновлення підходів до професійного розвитку педагогічних працівників, пошуку шляхів реалізації їх професійного потенціалу, формування успішного вчителя як агента змін, його готовності до інноваційної діяльності в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа".