20.01.2022

"Модельні програми: опрацьовуємо і обираємо"

Компетентнісний потенціал технологічної освітньої галузі полягає у формуванні всіх ключових компетентностей засобами проєктних технологій, які дозволяють вчителю змоделювати різноманітні навчальні ситуації, створювати освітнє середовище для учнів, у якому можна розвивати всі наскрізні уміння. Як це зробити? Що на Вашу думку необхідно змінити у школі? Що Ви уявляєте коли чуєте інформацію про НУШ? Чи готовий/ва я до змін? Такими питаннями й варіантами відповідей розпочався інформаційний консалтинг для вчителів трудового навчання "Модельні програми: опрацьовуємо і обираємо". Захід організувала і провела 20 січня в ЗОШ №16 консультант ЦПРПП Наталія Ніколайчук.

Предметом розмов були чотири модельні програми технологічної галузі, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Вони спрямовані на реалізацію мети базової середньої освіти, яка передбачає розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Сподіваємося, що педагоги під час вибору модельних навчальних програм врахують низку чинників, а саме: особливості та потреби учнів закладу в досягнені обов’язкових результатів навчання, ресурсне забезпечення, навчально-методичний супровід, наявність галузевих зв’язків між предметами та курсами, варіативність програм та раціональне використання навчального часу.