25.01.2022

Інтерактивні методи на уроках

предмету "Захист України"

Інтерактивні методи навчання на сьогодні є актуальним способом роботи педагога в будь-якому освітньому закладі. Вони базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії слухачів між собою. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його цікавішим.

25 січня Олександр Чорненький, консультант Центру, провів вебінар "Використання інтерактивних методів на уроках предмету "Захист України". У рамках якого педагоги розглянули основні форми інтерактивного навчання, роль інтерактивних методів навчання та детально ознайомилися з інтерактивними технологіями корпоративного навчання ("Робота в малих групах", "Робота в парах", "Ротаційна трійка", "Два - чотири - всі разом", "Акваріум", "Коло ідей"); колективно-групового навчання ("Мікрофон", "Незакінчені речення", "Мозковий штурм", "Навчаючись - вчусь", "Ажурна пилка", "Дерево рішень"); ситуативного моделювання ("Ситуації або імітаційні ігри", "Рольова гра", "Спрощене судове слухання", "Громадські слухання") та технологією опрацювання дискусійних питань ("Знайти позицію", "Метод ПРЕС", "Школа думок", "Дискусія", "Дебати").

Підсумовуючи вебінар, Олександр Васильович наголосив на важливості формування інтересу до навчальної теми, перетворивши аудиторію пасивних спостерігачів на активних учасників уроку. Використання новітніх освітніх технологій є необхідною ланкою у роботі творчого вчителя у процесі підвищення якості освітнього процесу.