02.02.2022

Що нового в Українському правописі?

Сьогодні, 2 лютого, відбулася онлайн-консультація для учителів захисту України «Новий український правопис в дії». Мета заходу – науково-методична та практична підтримка професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до державної політики в галузі освіти. Помітним складником професійної діяльності будь-якого педагогічного працівника є грамотне спілкування з учнями й колегами, яке реалізується через писемну й усну форми.


Світлана Лівіцька, консультант ЦПРПП, детально проаналізувала зміни й новації нової редакції Українського правопису. Спільно зі слухачами: обговорено найпоширеніші види мовленнєвих помилок у професійної діяльності педагогів; ретельно розглянуто питання орфоепічних норм української мови.


Перехідний період остаточного введення нового українського правопису триватиме до 2024 року. Отож, усе залежить від того, як кожен з нас на своєму місці, у своєму мовленні застосовуватиме нововведення.