15.02.2022

Обираємо модельні програми

Тему вибору модельних освітніх програм продовжили педагоги соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі 15 лютого під час інформаційного консалтингу, спікером якого виступила Наталія Ніколайчук, консультант Центру ПРПП. Активну участь в онлайн-консалтингу «Модельні програми: опрацьовуємо і обираємо» взяли тренери-педагоги Ірина Орлянська (НВК №3) і Світлана Байгота (ЗОШ №12).


Під час обговорення акцентовано увагу на те, що навчання усіх пропонованих модельних програм у адаптаційному циклі має базуватись на результатах, отриманих учнями в початкових класах під час вивчення відповідної складової інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Принцип наступності реалізується через міжтематичну інтеграцію змісту та концентричне вивчення змістових ліній. Такий підхід забезпечуватиме поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізацію, повторення та закріплення. Зважаючи на академічну свободу, учитель може пропонувати власну тематику для бесід, досліджень, проєктів, акцій, практичних і творчих завдань. Перевагу необхідно віддавати інтерактивним, творчим багатоваріантним формам і видам освітньої діяльності, що ґрунтуються на активній співпраці всіх учасників освітнього процесу.


Відповідно до засад Державного стандарту базової середньої освіти, провідним засобом реалізації освітньої мети та завдань презентованих інтегрованих курсів є впровадження компетентнісного підходу в освітній процес на основі результату навчання. Сподіваємося, що кам’янецьким педагогам вдасться реалізувати провідний принцип інтегрованого навчання – «навчання через дію».