16.02.2022

«ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: СКЛАДОВІ УСПІХУ»

Усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та безперервна освіта молодих педагогів для вдосконалення їхньої теоретичної і практичної діяльності сьогодні є надзвичайно актуальною. Адже саме на них буде покладена відповідальність за навчання та виховання підростаючого покоління. Сучасній школі потрібен:
- по-перше, учитель-професіонал, який є творчою особистістю, здатною до самонавчання, самовдосконалення та саморозвитку;
- по-друге, учитель-дослідник, який постійно шукає, аналізує, апробує найраціональніші шляхи, умови, методи, засоби, форми ефективного вирішення конкретних завдань освіти, навчання та виховання.


Тому сьогодні, 16 лютого 2022 року, Центром професійного розвитку педагогічних працівників розпочато заняття Школи педагогічної майстерності молодого педагога «Професійна компетентність педагога: складові успіху». Школа створена з метою підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахового рівня педагогів закладів освіти, стаж яких не перевищує 5 років. Основними завданнями ШПМ є:
- задоволення потреб педагогічних працівників у неперервній освіті;
- сприяння формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;
- формування поняття про педагогічну майстерність і творчість, їх роль та функції в постійному професійному самовдосконаленню особистості педагога;
- узагальнення, розширення знань, вмінь, навичок педагогів з психолого-педагогічних основ професійної діяльності;
- формування професійної культури;
- створення умов для опанування педагогами механізмів розвитку особистісного потенціалу для розв’язання освітніх проблем;
- допомога педагогам ЗЗСО в підвищенні їх фахового рівня, базуючись на аналізі їх методичних труднощів, на вивченні їх особистісних освітянських інтересів;
- використання сучасних надбань психолого-педагогічної науки, прогресивних технологій, та перспективного педагогічного досвіду у практичній діяльності педагогів.


З вітальним словом виступив директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Сергій Морозюк, який ознайомив учасників Школи з планом роботи та колом фахівців, які будуть з ними працювати. Зауваживши, що даний вид роботи буде сприяти досягненню ними високого рівня професійної майстерності. На перше заняття були запрошені педагоги, досвід роботи яких багатогранний, цікавий і про який потрібно розповідати молодим освітянам. Це – Оксана Токар, директор НВК №3, вчитель математики, куратор пілотного проєкту НУШ; Юрій Смольницький, заступник директора, вчитель фізики і астрономії ліцею, керівник інноваційних проєктів по лінії МАН; Тетяна Сімаковська, вчитель мистецтва НВК №14, цьогорічний переможець обласного етапу фахового конкурсу «Учитель року – 2022». Кожен з них поділився власними «родзинками» та «формулами» успіху на освітянській ниві здобутків.


Роботу з молодими педагогами, учасниками ШПМ, продовжила Наталія Ніколайчук, консультант ЦПРПП, з темою інтерактивної лекції «Побудова власної траєкторії професійного зростання: від теорії до практики».


Сподіваємося, що діяльність Школи педагогічної майстерності за всіма освітніми напрямами знайде своє місце серед актуальних форм роботи з молодими педагогами ЗЗСО Кам’янець-Подільської ТГ.