23.02.2022

Формування іміджу педагога – вимога сучасності

Учителі – це люди, які завжди перебувають у полі зору учнів, батьків, колег, виконуючи важливу освітянську місію. У наш час поняття «імідж учителя» активно досліджується вченими, обговорюється в педагогічних колективах, вивчається під час професійної підготовки. І справа не в словах «образ» чи «імідж», а в оновлених вимогах до сучасного вчителя, які висуваються на даному етапі реформування освітньої галузі.


23 лютого консультант Центру ПРПП Світлана Лівіцька провела вебінар для спільноти вчителів гуманітарних дисциплін «Імідж сучасного вчителя», де акцентувала увагу на таких важливих для кожного педагога аспектах, як формування позитивного іміджу в умовах сучасної школи, створення сучасного стилю поведінки, культури емоцій, інтелекту, спілкування, зовнішнього вигляду.


Як би не був професійно підготовлений учитель, він зобов’язаний постійно удосконалювати свої особистісні якості, створюючи в такий спо¬сіб власний імідж та стиль поведінки.