27.04.2022

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

На сучасному етапі розвитку системи освіти України пріоритетом є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.


Серед сучасних освітніх технологій, що активно заявили про себе наприкінці XX століття і набули сьогодні помітного поширення є дистанційні технології навчання, які підтримують і забезпечують дистанційну освіту.


27 квітня відбулася шоста онлайн-зустріч Школи педагогічної майстерності молодого педагога «Професійна компетентність педагога: складові успіху» на тему: «Технології дистанційного навчання». Спікерами онлайн-заходу були консультанти ЦПРПП Олександр Чорненький та Наталія Ніколайчук.


Під час заняття учасники Школи розглянули основи дистанційного навчання, зокрема принципи, які реалізує дистанційне навчання, його технології та форми. Учасники удосконалили знання щодо режимів, за яких може здійснюватися дистанційне навчання та проаналізували структурно-функціональні моделі організації дистанційного навчання.
Наталія Євгенівна проаналізувала основні аспекти збереження психічного здоров’я та соціального благополуччя учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем, зокрема, надає можливість одночасно з гнучким за часом і високопрофесійним за змістом вивченням різних предметних розділів знань, формуванням умінь і навичок роботи з багатьох навчальних дисциплін забезпечити інтенсивне практичне застосування тими, хто навчаються, методами і засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розвиває уміння і навички у сучасній науці і практиці. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.