23.04.2021

Нові вектори освітнього напряму

"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

22 квітня Людмила Осадчук, консультант ЦПРПП, провела онлайн-консультацію для спільноти педагогів закладів дошкільної освіти, де розкрила важливе значення для розвитку дитячої особистості освітнього напряму "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" Державного стандарту дошкільної освіти.

Під час консультації розглянуто ключові компетентності освітнього напряму, що створюють фундамент для розвитку дитячої особистості, де предметно-практична та технологічна компетенція реалізує творчі задуми дитини; сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька компетентність характеризуються здатністю дитини використовувати власну сенсорну систему.

Консультант чітко розмежувала дії алгоритму організації розвитку тріади компетентностей, які відбуваються у різних формах активності дітей.

Також Людмила Олександрівна зазначила, що пізнавальна діяльність дитини в розвивальному середовищі має відбуватись у поєднанні різних видів дитячої активності з пріоритетом математичних завдань, пошуково-творчої роботи дітей, їхньої самоосвіти та духовним саморозвитком на засадах загальнолюдських і загальнокультурних цінностей.