28.05.2021

Інформаційно-цифрова грамотність - вимога часу

Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства зумовлює зміни підходів до професійного розвитку педагогів та формування їх інформаційно-цифрової компетентності.

На вимогу часу та запити педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської територіальної громади Центром ПРПП організовано навчання в онлайн-школі "Інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога: від теорії до практики".

Упродовж квітня-травня 2021 року консультанти ЦПРПП провели 15 різнопланових занять для шести груп учасників. Під час роботи освітяни ознайомились й опанували такі Інтернет-платформи та програми: Google Classroom, Google Форми, Wizer, LearningApps, Youtube, Classkick, Linoit, OnlineCorrector, Flip Builder, Padlet, Easel, Kahoot, Coggle, ThingLink. За допомогою даних ресурсів педагоги зможуть створювати тести для поточного та тематичного контролю, інтерактивні вправи, розміщувати відео на власних каналах, створювати інтерактивні аркуші, ментальні карти, презентації, інфографіку, навчальні ігри тощо.

Заняття проводились на платформі Google Meet, завдяки чому відбувалась ефективна комунікація спікерів та учасників онлайн-школи. Інформаційно-методичний кейс педагогів поповнився покроковими презентаціями відповідно до тематики занять.

Реалізуючи неформальну складову освіти слухачі отримали можливість бути сучасними, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати запропоновані онлайн-сервіси та програми для організації освітнього процесу за різними формами.