09.06.2021

Методичний онлайн-діалог вчителів

проєктних класів "Інтелект України"

Основні тенденції розвитку системи освіти на даний час направлені на те, щоб зробити її сучасною та сприятливою до всього нового та прогресивного. Дитині недостатньо дати лише знання, надзвичайно важливо навчити здобувача освіти користуватись ними. В Україні є багато різноманітних навчальних програм та проєктів, один із яких "Інтелект України". Даний проєкт надає можливість оптимально розв’язати завдання ефективної організації освітнього процесу на основі особистісно-зорієнтованого підходу, сформувати ключові компетентності, зокрема загальнокультурні, громадянські, здоров’язбережувальні, інформаційно-комунікаційні, закладені в Державному стандарті початкової загальної освіти.

Задля комунікації, обміну досвідом та власними напрацюваннями між учасниками професійної спільноти вчителів початкових класів, консультант ЦПРПП Аліна Оксанюк ініціювала проведення методичного онлайн-діалогу "Інноваційний освітній проєкт "Інтелект України" - крок до світових стандартів освіти".

Учасниками екранної зустрічі стали вчителі 2-4-х класів, які викладатимуть за проєктом «Інтелект України» у 2021-2022 навчальному році в закладах освіти Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.

Викликали жваве обговорення виступи учителів-методистів:

  • Ірина Гвоздій (НВК №14) – "Формування ключових компетентностей шляхом впровадження проєктної технології".
  • Світлана Івановська (СЗОШ №5) – "Інтегроване навчання як засіб формування оптимального освітнього середовища в умовах реалізації проєкту "Інтелект України".
  • Наталія Аносова (СЗОШ №15) – "Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках в початковій школі".
  • Світлана Владишевська (НВК №14) – "Педагогіка партнерства: як успішно взаємодіяти з батьками".

Конструктивний діалог сприяв ефективному педагогічному спілкуванню, дозволив створити «коло порозуміння» та збагатити досвід один одного щодо шляхів результативної реалізації проєкту "Інтелект України".