16.06.2022

Самоосвіта консультантів – умова професійного розвитку

Самоосвіта – одна із акмеологічних умов професійного розвитку. Щоб запропонувати педагогам шляхи професійного зростання, потрібно самим пройти, прослухати, прочитати, практично адаптувати його інструментарій. Удосконалюватися, на нашу думку, потрібно все життя, щоб бути цікавими іншим.


Сьогодні відбулось заняття консультантів ЦПРПП з удосконалення професійних навичок використання платформи Google Meet Robert Hudek. Адже спілкування – це своєрідний місток між людьми. Воно важливе для обміну інформацією, розвитку вміння домовлятися, знаходити виходи зі складних ситуацій тощо. Реалії сьогодення в деякій мірі обмежили професійне спілкування педагогів, але воно було і залишається надзвичайно необхідним для спільнот. Практично відпрацьовано створення переговорних кімнат, які використовуються для організації групової діяльності. Цей корпоративний засіб для відеоконференцій практичний та зручний у використанні тим, що всі учасники відеозустрічі можуть одночасно залишатись на зв’язку та комунікувати у різних групах. Отримані знання дадуть змогу ширше застосовувати функціонал платформи для урізноманітнення форм роботи з педагогами професійних спільнот.