24.06.2022

Професійний розвиток педагогічних працівників:
працюємо на запит

Сучасна школа повинна давати якісну освіту. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес – це не данина моді, а необхідність сьогодення. Одним із завдань, покладених на Центри професійного розвитку педагогічних працівників, визначено організацію та проведення консультування педагогів, зокрема й з питань особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання. 24 червня 2022 року консультантами Центру професійного розвитку педагогічних працівників завершено перший цикл занять з інформаційно-цифрової компетентності для вчителів Кам’янець-Подільського ліцею.


Працівники Центру спрямували навчання на практичне застосування нових сервісів та цифрових інструментів для ефективної співпраці та комунікації учасників освітнього процесу під час дистанційного навчання. Адже сучасний вчитель має вміти вибирати та використовувати ІКТ для навчання здобувачів освіти, проєктувати електронні ресурси та освітнє електронне середовище, бути фасилітатором та помічником для учнів, добре розуміти та враховувати в освітньому процесі їх потреби та особливості.


Освітянській спільноті ліцею анонсовано відеоролик про роботу онлайн-школи 2.0 ЦПРПП «Інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога: від теорії до практики», яка продовжить свою діяльність у новому навчальному році: https://www.youtube.com/watch?v=C-WsUc2tYNQ