ЗНАЮ – РОЗПІЗНАЮ – ВМІЮ – ЗАПОБІГАЮ

Центром професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради
з 28.01. по 25.02.2022 р. організовується проведення занять тренінг-курсу з протидії булінгу
«ЗНАЮ – РОЗПІЗНАЮ – ВМІЮ – ЗАПОБІГАЮ»

До участі запрошуються відповідальні особи за протидію булінгу у закладах освіти
Кам'янець-Подільської міської територіальної громади.

«ЗНАЮ»

Булінг в освітньому середовищі: від теорії до практики.
Булінг в інклюзивному середовищі.

«РОЗПІЗНАЮ»

Види булінгу. Форми прояву в різні вікові періоди розвитку дитини. Кібербулінг як одна з найпоширеніших форм цькування під час пандемії.

«ВМІЮ»

Основні компоненти програми протидії цькування: робота з однолітками, дисциплінарні методи, відновлюючі підходи (реабілітація), роль батьків та колективу школи в протидії булінгу.

«ЗАПОБІГАЮ»

Формування позитивного психологічного клімату в колективі через призму запобігання конфліктів, булінгу та агресивної поведінки. Конструктивні способи відреагування агресії.

«ЗНАЮ – РОЗПІЗНАЮ – ВМІЮ – ЗАПОБІГАЮ»

Формування цілісного педагогічного бачення щодо протидії булінгу в навчально-освітньому середовищі.

Форма тренінгу: очна

Розробники: Савель Ірина Сергіївна;
Гевчук Наталія Сергіївна;
Кучерява Жанна Миколаївна;
Поліщук Анастасія Миколаївна.


НАПРЯМИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ

-розвиток професійних компетентностей.
-культури самовираження.
-використання правових, комунікаційних, емоційно-етичних компетентностей в освітньому середовищі.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

Обсяг тренінгових занять

15 годин/0,5 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

Умови отримання сертифікату

Активна участь у тренінговому процесі, виконання ситуаційно-практичних завдань.

Порядок видачі сертифікату

Документ про участь у тренінгу оприлюднюється на вебсайті Центру протягом 10 календарних днів, після завершення курсу.

РОЗРОБНИКИ

-Савель Ірина Сергіївна – практичний психолог вищої категорії, психолог-методист Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи №17 І-ІІІ ступенів;
-Гевчук Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
-Кучерява Жанна Миколаївна – консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради»;
-Поліщук Анастасія Миколаївна – практичний психолог Інклюзивно ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради.


Очні заняття

Зустріч №1 «ЗНАЮ»

Теоретична частина
Булінг в освітньому середовищі: від теорії до практики. (Кучерява Ж. М.)

Практична частина (тренінг)
Поняття феномену булінгу, різниця між булінгом та іншими формами насильства. «Трикутник» та «Спіраль» булінгового процесу в колективі.
Законодавчі норми врегулювання булінгу. Соціально-профілактичні ігри для роботи з булінгом. (Савель І. С., Гевчук Н. С.).
Зустріч №2 «РОЗПІЗНАЮ»

Практична частина (тренінг)

«Види булінгу. Форми прояву в різні вікові періоди розвитку дитини. Кібербулінг, як одна з найпоширеніших форм цькування під час пандемії. Формула «БЛОКУЄМО-МІРКУЄМО-НЕ ПАНІКУЄМО-ДО ДОРОСЛИХ
ПРЯМУЄМО» (Савель І. С., Гевчук Н. С.).

Зустріч №3 «ВМІЮ»

Практична частина (тренінг)
1. Булінг в інклюзивному середовищі. (Поліщук А. М.)
2. Основні компоненти програми протидії цькування: робота з однолітками, дисциплінарні методи, відновлюючі підходи (реабілітація), роль батьків та колективу школи в протидії булінгу. Алгоритми дій.
Індивідуальна програма протидії булінгу в закладі (стратегії реагування, логістика дій та координування учасників)(Савель І. С., Гевчук Н. С.)
Зустріч №4 «ЗАПОБІГАЮ»

Практична частина (тренінг)
Формування позитивного психологічного клімату в колективі через призму запобігання конфліктів, булінгу та агресивної поведінки. Конструктивні способи відреагування агресії. (Савель І. С., Гевчук Н. С.).
Зустріч №5 «ЗНАЮ – РОЗПІЗНАЮ - ВМІЮ - ЗАПОБІГАЮ»

Практична частина (тренінг)
Формування цілісного педагогічного бачення щодо протидії булінгу в навчально-освітньому середовищі.
Бібліотерапія (книголікування), додатки для відреагування агресії, сторітейлінг та інші методи роботи з колективом у ситуації булінгу. (Савель І. С., Гевчук Н. С.).
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- пояснити суть поняття «булінг», знати його форми, види та структуру;
- розрізняти види насилля;
- знати правові та юридичні механізми відновлення прав людини;
- обізнаність у морально-етичних правах та нормах поведінки педагогів та здобувачів освіти.