ПРОФЕСІЙНІ СПІЛЬНОТИ

ТРАЄКТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Нормативно-правова база

МОРОЗЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ


МОДЕРАТОР СПІЛЬНОТ
КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ТА ЗАСТУПНИКІВ КЕРІВНИКІВ ЗЗСО


Методичні посібники на допомогу керівництву закладу освіти

Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти /Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, Державна служба якості освіти, 2020 - 240 с.

Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с.

Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с.

Взаємодія в школі: 6 прикладів змін через партнерство.

Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти / Посібник-путівник, Київ, - 60 с.

Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. М. Попович, М. Г. Шевцов - К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. - с. 96.

Директорські лайфхаки. Як долати виклики в школі / Посібник. Київ, 2020. - 125 с.

Ефективні комунікації для освітніх управлінців / Посібник. Київ, 2019. - 72 с.

Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с.

Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій : методичні рекомендації / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука [електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 134 с.

Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с.

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. ? 20 с.

Новий освітній простір. Рекомендації., 2017 р.

Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с.

Педагогіка якості освіти: планування роботи закладу загальної середньої освіти: науково-практичний коментар у запитаннях та відповідях [Електронне видання] / І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». – 65 с.

Почни з головного: навчально-методичний збірник-тренажер з питань вивчення законодавства України у сфері загальної середньої освіти / Моравська Н.С., Ящишин І.В., Музика М.С., Ручаковський А.М.: управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. – 2020.

Практичний посібник «Демократична школа» / Європейський центр імені Вергеланда, 2017. – 34 с.

Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 243 с

Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників / #stop_sexтинг, 2020. - 34 с.

Світлофор академічної доброчесності для освітян/Посібник. Київ,
2020 – 98 с.

Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Лукіна Т.О. - Київ.: Педагогічна думка, 2020. - 230 с.

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : 2018. – 56 с.

Самоосвіта

EdEra

Prometheus

Всеосвіта

На Урок

Дистанційна Академія

MCFR
цифрове видавництво