ТРАЄКТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛЬНОТИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА


ТРЕНІНГИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 5-Х КЛАСІВ НУШМовно-літературна ОСВІТНЯ галузь


математична ОСВІТНЯ галузь


природнича ОСВІТНЯ галузь


технологічна ОСВІТНЯ галузь


інформатична ОСВІТНЯ галузь


соціально і здоров'язбережувальна ОСВІТНЯ галузь


ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ


мистецька ОСВІТНЯ галузь


фізична культура освітня галузь